Kontakt/info

Haslemoen Motorsport klubb

Get in touch:

Åpningstider:

Lørdag:   11-17

Mandag:  17-21

Onsdag:   17-21

Treningsavgift:

Medlem, kr 50,-

Ikke-medlem: kr. 150,-(barnebane kr. 100,-)


Trening hver onsdag med Morten Bjerkeli

Medlemmer gratis, øvrige kr. 50,-

Treningsavgift kommer i tillegg.


Vegbeskrivelse til banen

ADRESSE

Besøksadresse: Månelandskapet Haslemoen, 2436 Våler

Postadresse: Haslemoen Motorsport Klubb

                                              co/Andor Tellefsen

                                              Kaptein Dreyersvei 111, 2270 Flisa

                                              Org.nr.: 993 555 630

TELEFON

Tommy Bonsak, leder: +47 411 00 200

Andor Tellefsen, sekretær: +47 482 15 499

EMAIL

Tommy Bonsak:  soltotalbygg@gmail.com

Andor Tellefsen: andortellefsen@gmail.com


Betingelser Leie av bane:

Banen leies ut forutsatt at man stiller med egen aktivitet/sikkerhetsansvarlig.

Oppsatte ordinære treninger avlyses ikke til fordel for utleie av bane.Banen preppes ikke særskilt før utleie, men løpende etter behov.

Mulighet for leie av strøm, men det er begrenset kapasitet. Området skal være ryddet etter bruk. Eventuelt merarbeid som påføres HMK i forbindelse med utleie faktureres etter medgått tid/materiell.Feil bruk av anlegget hvor leietaker påfører skade på tekniske installasjoner erstattes av leietaker i sin helhet.


Priser leie av bane

Helgedager/dagtid uke: kr. 2000 pr. dag + kr. 100 pr. utøver. kl. 0900-1700(helg 0900-1900).

Lørdager avholdes ordinær trening kl. 11 -17. Det gis ikke avkortning i leie.


Leie kveld på hverdager utenom ordinær trening(tirs-tors-fre):

Kr. 1000 + kr. 100 pr. utøver.


Strøm kr. 100 pr. ekvipasje pr. døgn.


Leie av baneanlegget for avholdelse av større arrangemet avtales særskilt.

Klikk på bildet for vegbeskrivelse

Fra Elverum:

Fra Elverum til avkjøringen fra Rv2 er det 33 km(ca. 25 min.) Kjør Rv2 til du kommer til Våler kommune.

Ta av fra Rv2 ved avkjøring skiltet til Storskjæret(venstre). Følg vegen rett frem gjennom bom, fortsett ca. 1 km til du ser banen.

Fra Kongsvinger:

Fra Kongsvinger hotell til avkjøringen fra Rv2 er det 62 km(ca. 50 min.) Kjør Rv2 til du kommer til Våler kommune.

Ta av fra Rv2 ved avkjøring skiltet til Storskjæret(Høyre). Følg vegen rett frem gjennom bom, fortsett ca. 1 km til du ser banen.